« Back

Държавни изпити и обновени конспекти за магистърските програми

Държавните изпити за магистърски програми "Екология и опазване на екосиситемите" и "Екология, управление и контрол на околната среда" ще се проведат на 02.10.2019 г., от 9 ч. в 6 с.з. Поправка на 06.11.2019 г., от 9 ч. в 6 с.з. Обновените конспекти за държавни изпити са вече качени на сайта на катедрата - http://ecology.bio.uni-plovdiv.net/bg/teaching

Държавен изпит за МП "Екология и устойчиво развитие на селищни системи" (изнесено обучение във филиал Кърджали) ще се проведе на 04.10.2019 г., поправка 08.11.2019 г., във Филиала.

Comments
No comments yet. Be the first.