« Back

Магистърски програми за учебната 2017-2018 г.

Към катедра "Екология и ООС" за учебната 2018-2019 г., ще стартират общо 3 магистърски програми:

- Екология и опазване на екосистемите
- Екология и опазване на екосистемите (на английски език, за чуждестранни граждани)
- Екология, управление и контрол на околната среда
- Екология и устойчиво развитие на селищни системи (изнесено обучение във Филиал „Любен Каравелов“ – Кърджали)
 
За повече информация и учебни планове, моля вижте тук.
 
Срок за подаване на документи (молби по образец): от 03.09.2018 г. до 08.10.2018 г. (Стая 131, Ректорат, ул. "Цар Асен", 24)
Документи за кандидатстване се приемат само в работни дни!
Класиране: 09.10.2018 г.
Записване: от 10.10.2018 г. до 11.10.2018 г. в стая 131 (Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24).
 
Откриване на учебната година: на 12.10.2018 г. (петък) (ул „Тодор Самодумов” №2 – ТЕПЕТО – до Античния театър)
 
 
Магистърските програми по професионалното направление Биологически науки са акредитирани с решение на Националната агенция за оценяване и акредитация с Протокол No 9/14.04.2014 г. (изходящ номер на уведомителното писмо 766/19.06.2014 г.) със срок на валидност 6 години.
 
Справки: на телефон 032/261393 (Учебен отдел) или 032/261565 (проф. д-р Илиана Велчева) и 032/261513.
Comments
No comments yet. Be the first.