« Back

Магистърски програми за учебната 2019-2020 г.

Към катедра "Екология и ООС" за учебната 2019-2020 г., ще стартират общо 3 магистърски програми:

- Екология и опазване на екосистемите
- Екология, управление и контрол на околната среда
- Екология и устойчиво развитие на селищни системи (изнесено обучение във Филиал „Любен Каравелов“ – Кърджали)
 
За повече информация и учебни планове, моля вижте тук.
 
Срок за подаване на документи (молби по образец): от 02.09.2019 г. до 07.10.2019 г. (Стая 131, Ректорат, ул. "Цар Асен", 24)
Документи за кандидатстване се приемат само в работни дни!
Класиране: 08.10.2019 г. 12 ч. - Класирането ще се обяви на специализирания сайт на Биологическия факултет.
Записване: от 08.10.2019 г. до 11.10.2019 г. в стая 131 (Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24).
 
 
Справки: на телефон 032/261393 (Учебен отдел) или 032/261513 (Катедра "Екология и ООС").
Next
Comments
No comments yet. Be the first.