« Back

Обучителен курс: „Въведение в основни методи за екологични изследвания в орнитологията”

Обучителен курс:
 „ВЪВЕДЕНИЕ В ОСНОВНИ МЕТОДИ ЗА ЕКОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОРНИТОЛОГИЯТА”
 
Ако се интересувате от полеви орнитологични изследвания - този курс е за вас!
 
Изследователската група „Кръвни паразити по птиците” към Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН организира полеви обучителен курс, за съвременни екологични методи, използвани в орнитологията. Групата има дългогодишен опит в изследвания, свързани с миграцията и гнездовата биология на птиците, както и в екологични изследвания, свързани с паразити и поведение на птиците.
 
Какво представлява курсът? – Това е обучителен полеви курс, който съчетава теоретични презентации и полеви дейности.
Практическата част на курса включва запознаване с основни умения за маркиране на птици (опръстеняване, поставяне на геолокатори), методики за мониторинг, както и тестове за ориентационно поведение на птиците.
Теоретичната част включва презентации и дискусии на теми, свързани с миграцията на птиците, екологичен мониторинг на птичите съобщества, молекулярни методи в екологията, паразити по птици, етология и др. 
 
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ - [link]

 

 

Comments
No comments yet. Be the first.