Полезни материали по Екология и ОПС


 

Инструкции за възлагане, разработка и защита на дипломна работа 
 

Инструкции за написване на реферат (курсова работа) pdf
"Извлечете повече от Google" - наръчник за студенти pdf

 

 

Научно-популярни статии

Аудио

Видео

Други

 

 


Научно-популярни статии

 

Моллов И. 2004. Биосферни резервати в Родопите - "Купена", "Мантарица" и "Дупката". - Пловдивски университет, ХХІІ(336): 10-11.

 

Моллов И. 2004. Биосферен резерват "Сребърна". - Пловдивски университет, ХХІІ(341): 6.

 

Попгеоргиев Г. 2004. Ще изядем ли символите на българското дълголетие и мъдрост? Сухоземните костенурки в България. - Пловдивски университет, ХХІІ(342): 8-9.

 

Стойчев С. 2004. Да спасим Царския орел! - Пловдивски университет, ХХІІ(343): 11.

 

Плачийски Д. 2004. Видрата - биоиндикатор за състоянието на природната среда. - Пловдивски университет, ХХІІ(345): 13.

 


Аудио


Предаването "Oikos" се излъчваше по университетското радио "Неко" към ПУ "Паисий Хилендарски" и е авторско предаване на гл. ас. Ивелин Моллов, посветено на проблемите на Екологията и опазването на природата. Пилотният брой бе излъчен на 25 септември 2007 г. и разгледа проблемите, причинени от глобалното затопляне. В последствие излязоха още 6 броя. Тук можете да прослушате архив на всички предавания "Oikos".
 

Oikos №1 - "Глобалното затопляне"
Oikos №2 - "Погрешни подходи в опазването на природната среда"
Oikos №3 - "Световен ден за мониторинг на водата"
Oikos №4 - "31 октомври - Международен ден на Черно море"
Oikos №5 - "Опазване на земноводните и влечугите в България"
Oikos №6 - "Разговор със студенти-еколози"
Oikos №7 - "Българско Дружество за Защита на Птиците"

 


Видео

 

Biology 1B - Lecture 1: Introduction to Ecology

Biology 1B - Lecture 2: Ecology of Individuals and Species

Biology 1B - Lecture 3: Demography and Life History

Biology 1B - Lecture 4: Population Growth and Regulation

Biology 1B - Lecture 5: Interspecific Relationships

Biology 1B - Lecture 6: Community Ecology

Biology 1B - Lecture 7: Community Ecology 2

Biology 1B - Lecture 8: Ecosystem Ecology

Biology 1B - Lecture 9: Ecosystem Ecology 2

Biology 1B - Lecture 10: Paleoecology

Biology 1B - Lecture 11: Human Ecology

Biology 1B - Lecture 12: Ecology and the Environment

Biology 1B - Lecture 13: Conclusion

Biology 1B - Lecture 14: Darwin and the Origin of Species I

Biology 1B - Lecture 15: Darwin and the Origin of Species II

Biology 1B - Lecture 16: Population Genetics I

Biology 1B - Lecture 17: Population Genetics II

Biology 1B - Lecture 18: Population Genetics III

Biology 1B - Lecture 19: Natural Selection in the Laboratory

Biology 1B - Lecture 20: The Evolutionary Advantage of Sex

Biology 1B - Lecture 21: Sexual Selection

Biology 1B - Lecture 22: Species and Speciation I

Biology 1B - Lecture 23: Species and Speciation II

Biology 1B - Lecture 24: Phylogenetics

Biology 1B - Lecture 25: Fossil Record

Biology 1B - Lecture 26: Human Evolution

 

 

Кратки видеоклипчета на екологична тематика

 

Националните паркове в България

Национален парк "Централен Балкан"

Национален парк "Пирин"

Национален парк "Рила"

"По пътеките на Рила" (Част 1)

"По пътеките на Рила" (Част 2)

"Богинята майка Рила" (Част 1)

"Богинята майка Рила" (Част 2)

"По пътеките на Стара Планина"

"Балканска рапсодия" - ДНП "Централен Балкан"

"Белият Пирин" (Част 1)

"Белият Пирин" (Част 2)

"Неизвървените пътеки на Пирин"

Природен Парк "Витоша"
Природен Парк "Странджа"

Резерват "Бистришко бранище"

Мечката - Властелинът на Балкана (на английски)

Старопланински водопади (Част 1)

Старопланински водопади (Част 2)

"Песента на водопадите" (Част 1)

"Песента на водопадите" (Част 2)

"Песента на водопадите" (Част 3)

"По следите на водата"

"Белите земи"

"Тъмната страна - мониторинг на прилепите в България"

Planet Earth is YOU (със субтитри на български)
What really happens to the plastic you throw away - Emma Bryce

 

Филми на екологична тематика

 

Future - Earth (2015)

Planet Earth 100 Million Years In The Future (2014)

Home (2009)

Trashed (2012)

Earth 2100 (2012)

 

 


Други

 

Примерен списък с екологична литература  

 

Юджийн Одум - Бащата на Екологията на екосистемите (биография)

 

Фактите за Опазването на околната среда, които НЕ знаем

 

 

CITES - Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (постер)