Магистърски програми за учебната 2019-2020 г.

Към катедра "Екология и ООС" за учебната 2019-2020 г., ще стартират общо 3 магистърски програми:

- Екология и опазване на екосистемите
- Екология, управление и контрол на околната среда
- Екология и устойчиво развитие на селищни системи (изнесено обучение във Филиал „Любен Каравелов“ – Кърджали)
 
За повече информация и учебни планове, моля вижте тук.
 
Срок за подаване на документи (молби по образец): от 02.09.2019 г. до 07.10.2019 г. (Стая 131, Ректорат, ул. "Цар Асен", 24)
Документи за кандидатстване се приемат само в работни дни!
Класиране: 08.10.2019 г. 12 ч. - Класирането ще се обяви на специализирания сайт на Биологическия факултет.
Записване: от 08.10.2019 г. до 11.10.2019 г. в стая 131 (Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24).
 
 
Справки: на телефон 032/261393 (Учебен отдел) или 032/261513 (Катедра "Екология и ООС").

Държавни изпити и обновени конспекти за магистърските програми

Държавните изпити за магистърски програми "Екология и опазване на екосиситемите" и "Екология, управление и контрол на околната среда" ще се проведат на 02.10.2019 г., от 9 ч. в 6 с.з. Поправка на 06.11.2019 г., от 9 ч. в 6 с.з. Обновените конспекти за държавни изпити са вече качени на сайта на катедрата - http://ecology.bio.uni-plovdiv.net/bg/teaching

Държавен изпит за МП "Екология и устойчиво развитие на селищни системи" (изнесено обучение във филиал Кърджали) ще се проведе на 04.10.2019 г., поправка 08.11.2019 г., във Филиала.

Магистърски програми за учебната 2017-2018 г.

Към катедра "Екология и ООС" за учебната 2018-2019 г., ще стартират общо 3 магистърски програми:

- Екология и опазване на екосистемите
- Екология и опазване на екосистемите (на английски език, за чуждестранни граждани)
- Екология, управление и контрол на околната среда
- Екология и устойчиво развитие на селищни системи (изнесено обучение във Филиал „Любен Каравелов“ – Кърджали)
 
За повече информация и учебни планове, моля вижте тук.
 
Срок за подаване на документи (молби по образец): от 03.09.2018 г. до 08.10.2018 г. (Стая 131, Ректорат, ул. "Цар Асен", 24)
Документи за кандидатстване се приемат само в работни дни!
Класиране: 09.10.2018 г.
Записване: от 10.10.2018 г. до 11.10.2018 г. в стая 131 (Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24).
 
Откриване на учебната година: на 12.10.2018 г. (петък) (ул „Тодор Самодумов” №2 – ТЕПЕТО – до Античния театър)
 
 
Магистърските програми по професионалното направление Биологически науки са акредитирани с решение на Националната агенция за оценяване и акредитация с Протокол No 9/14.04.2014 г. (изходящ номер на уведомителното писмо 766/19.06.2014 г.) със срок на валидност 6 години.
 
Справки: на телефон 032/261393 (Учебен отдел) или 032/261565 (проф. д-р Илиана Велчева) и 032/261513.

ПРАКТИКИ по "Екология", "Екология и ОПС" и "Консервационна екология" в гр. ПЛОВДИВ (2018 г.)

Лятната учебна практика по "Екология" със спец. "Екология и ООС" и "Биология" - 3 курс, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ ще се проведе в гр. Пловдив в периода 27-29.04. + 04-06.05.2018 г. по следният график

Лятната учебна практика по "Екология и ОПС" със спец. "Биология и химия" и "Биология и английски език" - 3 курс, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ ще се проведе в гр. Пловдив в периода 06.06. - 10.06.2018 г. по следният график

Лятната убечна практика по "Консервационна екология" със спец. "Екология и ООС" - 3 курс, редовно и задочно обучение ще се проведе с гл. ас. д-р Атанас Ириков и гл. ас. д-р Весела Янчева на следните дати:
 

11 май 2018 г. - Пещера "Снежанка", час на тръгване 9:00 ч.

12 май 2018 г. - Национален парк "Централен Балкан", екопътека "Бяла река", час на тръгване 9:00 ч.

13 май 2018 г. - Резерват "Червената стена", над с. Бачково, час на тръгване 9:00 ч.

 

За повече информация - тук, както и тел. 032/261540, 032/261519, 032/261513. Моля студентите да си набавят посочените в списъка учебни помагала и материали и да бъдат на посочените дати и часове с удобни обувки и подходящо спортно облекло.

Студентска конференция "Екологията - начин на мислене" 9

ГРАФИК за лятната учебна практика по Екология (юни 2016 г.)

Учебната практика по “Екология” с III курс „Биология“, „Биология и Химия“, „Биология и Английски“ и ІІ курс „Екология на биотехнологичните производства“, редовно обучение и ІІІ курс „Екология и ООС“ и „Биология“, задочно обучение ще се проведе в град Царево в периода 01.06. –10.06.2016 г.

Дата и час на тръгване:

- 01.06.2016 г. - ІІІ к. „Биология“ (РЕДОВНО) + ІІ к. ЕБТП – 08:30 часа, Централна ЖП гара – Пловдив

02.06.2016 г. - ІІІ к. Биология и Химия  - (РЕДОВНО) + ІІІ к. Биология и Английски  - (РЕДОВНО) – 08:30 часа, Централна ЖП гара – Пловдив

- 02.06.2016 г. - ІІІ к. „Екология и ООС“ (ЗАДОЧНО) + ІІІ к. „Биология“ (ЗАДОЧНО) – 08:30 часа, Централна ЖП гара – Пловдив

Моля всички студенти от посочените курсове да бъдат на Централна ЖП гара – Пловдив в посочено в разписанието време. Закъснелите студенти си осигуряват сами пътуването.

Забранено е пътуването и престоя на студенти на практиката със собствени автомобили!!! Нарушителите се отстраняват от практиката!

Практиката по „Екология“ със студентите от спец. „Екология и ООС“, III к., (редовно обучение), ще се проведе в гр. Пловдив, с гл. ас. д-р Весела Янчева и специалист биолог Борислава Тодорова по следният ГРАФИК.

ГРАФИК на учебните занятия на магистърските програми (2015-2016)

Магистърска програма "Екология и опазване на екосистемите"

ГРАФИК за провеждане на учебните занятия - (първи семестър 2015/2016)  PDF

 

Магистърска програма "Екология, управление и контрол на околната среда"

ГРАФИК за провеждане на учебните занятия - (първи семестър 2015/2016)  PDF

Записване за магистърски програми (2015-2016)

Катедра "Екология и ООС", към Биологически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще осъществи прием за учебната 2015/2016 година общо по 3 магистърски програми, като за 2 от тях обучението е на български език и за 1 магистърски програми обучението ще се провежда на английски език:
 
„Екология и опазване на екосистемите“
„Екология, управление и контрол на околната среда“
„Ecology and ecosystem conservation“ (in English)
 
Молби по образец се подават от 14.09.2015 г. до 16.10.2015 г. в стая 131 (Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24). 
 
Справки: на телефон 032/261 393 или при ръководителите на съответните програми (катедра "Екология и ООС") - 032/261 513, 032/261 565, 032/261 519, 032/261 540.

Сайта на катедрата е вече двуезичен!

От днес - 03.04.2015 г., сайта на катедра "Екология и ООС" е изцяло преведен и на английски език. Може да се превключва между двата езика, чрез иконките под формата на знаменца в долният край на страницата. Единствено тази секция от сайта ще се поддържа само на български език.

Обучителен курс: „Въведение в основни методи за екологични изследвания в орнитологията”

Обучителен курс:
 „ВЪВЕДЕНИЕ В ОСНОВНИ МЕТОДИ ЗА ЕКОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОРНИТОЛОГИЯТА”
 
Ако се интересувате от полеви орнитологични изследвания - този курс е за вас!
 
Изследователската група „Кръвни паразити по птиците” към Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН организира полеви обучителен курс, за съвременни екологични методи, използвани в орнитологията. Групата има дългогодишен опит в изследвания, свързани с миграцията и гнездовата биология на птиците, както и в екологични изследвания, свързани с паразити и поведение на птиците.
 
Какво представлява курсът? – Това е обучителен полеви курс, който съчетава теоретични презентации и полеви дейности.
Практическата част на курса включва запознаване с основни умения за маркиране на птици (опръстеняване, поставяне на геолокатори), методики за мониторинг, както и тестове за ориентационно поведение на птиците.
Теоретичната част включва презентации и дискусии на теми, свързани с миграцията на птиците, екологичен мониторинг на птичите съобщества, молекулярни методи в екологията, паразити по птици, етология и др. 
 
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ - [link]

 

 

ПРОМОЦИЯ НА "ВИПУСК -2014"

Всички студенти, дипломирани през 2014 г. в бакалавърски и магистърски програми към Биологически факултет трябва до 31.03.2015 г.:

1. Да представят 1 бр. снимка в учебен отдел;

2. Да се подпишат в дипломата си (до снимката) при съответния инспектор в учебен отдел;

3. Да представят бележка от университетската библиотека, че не дължат книги.

 

Завършили студенти, които на са се подписали в дипломата и дипломната книга НЯМА да получат дипломите си.

Промоцията на ‘Випуск 2014′ ще се състои на 19 април 2015 год. (неделя) от 10 часа в Спортната зала на ПУ ”Паисий Хилендарски”, бул.”България” 236.

Раздаване на тоги ще става на същото място от 9 часа.

 

От деканата на БФ

Катедра "Екология и ООС" с НОВ САЙТ!

От 01.03.2015 г. катедра "Екология и ООС", разполага с напълно обновен, специализиран уебсайт, базиран на системата Liferay. За момента сайтът е само на български език, като се работи и по английската му версия, както и допълнителното му обновяване и надраждане.

Showing 12 results.
Items per Page 20
of 1